BoXXer

Disclaimer

Boxxer.nl valt onder beheer van van BoXXer Online B.V. De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, toch kan het voorkomen dat de verstrekte informatie op deze website onjuist of incompleet is. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@boxxer.nl of 085- 7828120.

Aansprakelijkheid

BoXXer is niet aansprakelijk voor kennelijke (type)fouten op deze of andere door BoXXer beheerde websites. Mogelijke type-, druk- en zetfouten zullen dan ook zo spoedig mogelijk worden aangepast. BoXXer behoudt tevens het recht om op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te brengen.

Auteursrecht

Op de inhoud van de webpagina’s van BoXXer en op het BoXXer-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BoXXer. Eventuele toestemming kan verkregen worden via klantenservice@boxxer.nl.

Deze disclaimer kan ten alle tijden en zonder notificatie worden gewijzigd.